בלבל לשונאי אנתו מלכא מלך מלכיא, נדור נדריי פזר קנקניי מצא המילה חבר מחדש יש לנו שיר ממש במגש ויש חוש וגם חש ואמן ואמן גם עכבר שמן