תמיד לקרב! תרועה קוראת ובקולה יוקדת. רוח אוורורה החדשה, נישאת מעל מרחבי העולם. בידי הפועלים, כוח לנצח! נושאי דגל המהפכה, יזַקף גבם. יונף חרמש; פלדת צעדינו, תשמיע הדרך. ממטרות בשדה, ישירו שירת הקציר. השמש, תעל וקרנה תפיצה; את העולם, לחיים חדשים תעיר!