בס"ד ובאהבת ילדתי שגיתי - זיו צחוקה מענה לשון אור. בתכול עיניה צפיתי- בים הנשקף בכיסא הכבוד וטהרת לב, עודה סוגה בשושנים. ואור חדש עלה ניצת בה קורא לי- בוא.      ה טבת תשס"ד