בסיעתא דישמיא ענני אלוקי ישעי הצילני ממכת חרפת עמי הוציאני מגלות שחיטה וחרב והביאני לבית קדשך, ארצך אשר אהבת אהבת עם-תלוי-אֶל אָל תיקח ממני. הסר עצתם, ימח שמם וזכרם וזכרון הבן הנעקד על גדרות בירקנאו וחסד בחור צעיר מוטל בין חורבות גטו ורשה- זכור לעמך המאמין, אשריו.