מתהלכת בחשיכה לאור נר היחידי, עטופה בפיסות של חוסר ודאות. מנסה לשווא לגשש את הבאות. הדרך אינה זרה לי, התהלכתי בעבר. דולה טיפות זיכרון נשכח, צועדת ורגלי יחפות.