נחמה/יפה נחום מי ישמע את זעקת האם ושברון לב האב?! מי עליהם ירחם ואותם ינחם?! בוכה האם ומתיפחת ושכול הוא האב וגונח. דמעה אחר דמעה חרש זולגת, והבכי הוא מר והאם כואבת, מי אותם ינחם?! תפלתי דבר אינה מבקשת, תפלתי אחת והיא לוחשת: "שמע נא אלי את קול הבכי, זהו שיר דחי, ראה את הדמעה על הלחי, זהו בכי על גורל כל כך מר ואכזר". מי זה אותם ינחם?!