אחי שמש התשובה מאירה עליך כן עליך לא עלי לא על שולחי כן! עליך!!! אתה מתקדם ואני איתך אמנם לא בפיזיות אבל ברוחניות תמיד! האור שלך מאיר כבר הרבה זמן אבל עכשיו הוא מאיר לכיוון הנכון כיוון התשובה שמש האהבה והתשובה לכל בתורה... אחי ברוך הבא!!! מאחיך בצבא...