ישבנו בשדרה בצל עץ השקמה הרוח נגעה בגופנו ונשקה לעינינו בפינו הייתה שתיקה . לא, לא תינינו אהבה אבל הרגשנו את כובד התשוקה, באוויר היא הורגשה כמשב רוח היא מגיעה , עד הרגע שקמת ידך לי הגשת נגעת קלות בכתפי וליטפת, גופי עמד אז מלכת בצל עצי השלכת לי נראית אז כאביר חלומות כבזק אור, צליפה של מצלמות.