עבור בעלי החיים

כל יום הוא טרבלינקה

העולם אילם.

לו הדם היה יכול לצעוק

העולם היה גם חרש.

ואיש זועק על ידו

השמאלית שנפגעת

ובידו הימנית מרוצץ

גולגולות של אחרים.

ויש אשר דורש צדק

לעצמו

ואת צדק הזולת מוחק

מספר החיים.

עבור בעלי החיים

כל יום הוא טרבלינקה

אמר הסופר

שיצא מן הכבשנים

לחזות

במחנות הכפייה והמוות

באשר ילך

ובמשרפות אשר ממשיכות

לבעור בפתח ביתו.

 

 

הסופר יצחק בשביס זינגר הפך לצמחוני בעקבות השואה

כי לא רצה לעשות לאחרים את שעשו לבני עמו.

לאחר המלחמה, ברחוב שהוא גר, פעל בית מטבחיים.

ועל כך הוא כתב את המשפט האלמותי:

"עבור בעלי החיים, כל יום הוא טרבלינקה"