אני יוצר שלולית קטנה

מאלכוהול

מבצע תנועות של

חתירה.

גופי נשרט מן האבנים הקטנות

שפלוני השליך מתוך

תסכול.

ושלולית זו גדלה בהתמדה

גוברת והולכת

ורצה.

אולי אכנה אותה

בשם אגם

יש אומרים שהיא

כבר ים.

ואני עדיין מבצע תנועות של

חתירה

תובע עלבונו של

אלכוהול

מייחל לטביעה

מבורכת.