רגעים בהם אתה אתה וגם שמח הם רגעים עיקריים כי אתה שמח בשלמות עם עצמך.