מביטה מגבוה, אלייך למטה

ואתה מחייך אלי לשני'ה

ומסב את הראש

שוקע,  מודה-י'ה

מתנודד בלחש

ואני לא מצליחה,

ללא שליטה, נסחפת בחלומות.

מדמה לעצמי שאני היא זו לידי

האוחזת בין זרועותי'ה

בפירי'ה הרך של תכליתה בעולם.