במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם עומדים בו.

(ברכות ל"ד, ב)

 

אבא

אבא שבכל ההווי'ה.

בשמי השמיים העליונים והתחתונים

אבא שעל הדשא, על הפרחים,על הים,הנהרות והעצים.

אבא שבתוכנו,

כבודו מלא עולם וכל כולו אומר שלמות הקיים.

.תודה

לך שנתת בי את הכח לשנות,להכיר

לך שעטפת בי את היכולת להאיר.

לך שמחית יגע דמעותי

כששלחת את מרת מתיקות נסיונותי.

 

לך שהענקת לי את הטוב באמת

לך שגרמת לי, לקבל וגם לתת

לך ששמעת את קולי בעוברי

לך, גרמת לי להשיג את הפרי.

 

לך ששלחת את שלי מיועד

בציפייה לקידושין שמתגדלת ,מתהווים לאחד.

לך, שנתת בנו את היכולת להאיר

לאהוב באמת, לשנות,להוקיר.

 

ושנינו תפילתנו לך עת רצון

מחכים יחד לגדול בתודה

לגדל פרחי טוב קטנים, להאיר

להעמיק, לטעת, לאמור שיר.