רוחות מנשבות

מאחדות לבבות

 

ידיים שלובות

ושלובים הלבבות

 

ברוח תחושת אחוה

מרובים ביטויי אהבה

 

ועם הרוחות מלווה נהמה

אלו רוחות מלחמה