לא ישבתי ואיני יושבת תחת גפני ותחת תאנתי כי בתוכי שוכנת מגינת לב. והלכתי לי בגיא צלמוות והכאב התפשט בגופי עליתי לגרדום כי זהו עולם של גיהנום. מוחי נתבוקק לחלוטין האדע בין טוב לרע? נבקה רוחי רק חשה את מגינת לבי. ואלך לי גם היום בגיא צלמוות כי לא מצאתי לי חיים.