מיאנתי לקטוף

את תמצית הַרגַשתי

את כל לִשְדָהּ

הנחתי הצידה

ואת צוּף יגוני

אֵבְלתִּי שהגידה  

השלתי לְיַם עַנַפים המוני

 

נותר לי קצה שורש

בשפל הטוֹר

מעט מדבשו היה לו מלוח

וחֵבֵל הדשן

בִּבְכי ומספוא

היה אז ללב הדמים השכוח