חלפה הילדות
אבד התום
חדלנו להאמין

דבקה בנו החשדנות
החלנו תרים אחר מניע

מצוידים בחשש זהירים
יצאנו לחפש את דרכנו
לברור לנו נתיבי חיים

בארגז החול נותרו מיותמים
כף הפלסטיק והדלי

 

כל הזכויות שמורות למשה טרופה