הכדים קדים, מחבתות משתחוותות
קומקומים קמים, וקערות כורעות

מגשים מתרגשים, מטפחות מתייפחות
שולחנות נחלשים, צלחות נלחצות

ארונות רנים, מצקות צועקות
כיורות קוראים, מריות מריעות

סירים מסירים כפות כופפות
סכינים מרכינים נפות נופפות

בֹא
הימשך כמכושף, כף לופת
כשהשף האשף שוב שופת