אור זרוע בעיניך

נסוכות כיסופים ותום

מבט מרפרף בהן

ודומה מצאתי אורי שלי

 

מילות מחשבת פיך

כשמן עמוק וחם

טבילה אחת בהן

ודומה טעמתי תענוגות עולם