כשאני יוצא לדרך לשוט באזורי התרחשותי אני מקפיד ליישם את כל תורת הכרתי תורתי הזו אומרת לא לשאת עמי דבר רק חולצה מכנס ונעל בכיסים נכנס השאר ובחורף זה בכלל מושלם קניתי לי מעיל מופלא בו כיסים בעומק רב כל דבר בהם נבלע לא נושא עמי שום תיק לא קלסר ואף לא דף נושא עמי את חרותי לה פיניתי מקום רחב