היות האדם לבדו בלי עזר כנגדו - מטמטמת את ליבו, מטרפת את יצרו, מעייפת את רוחו, מזקקת את שכלו.