וייראנה ויחזר אחריה במרץ ותעתר לחיזוריו וידריכנה באש ובמים ויחצו הרים וגאיות. ויצטרפו ילדיהם למסע ויארך המסע ומפעם לפעם יעצרו לשתות מים לצפות בנוף לנוח; ויגדלו הילדים ויצאו למסעיהם ויתקלו בדרכיהם בילדים, ילדות פרי מסעות אחרים ויתחלקו הילדים זוגות זוגות ויצאו למסעות חדשים נושאים בליבם את לקחי המסעות הישנים.