הרימי ראשך וראי פקחי את ענייך והבטי מה יפה העולם מה יפים הם החיים הנה בא היום בו שב אני אלייך מן הדמעות אשר זלגו הנני מגיע אלייך אז... את ענייך שאי אלי מבטך הבטי בחיוך וגופנו יתאחד כמו פעם ושנינו נזרום עם הרוח והכל יהיה כמו אז...