לא צריך שיקרה בה משהו גדול מידי

צריך רק שתהיה שונה מקודמותיה