ארץ זבת חלב.

את פורטת על מיתרי נפשי, כמו בנבל.

קשור אני אלייך ברגשותי, כמו בחבל.

אהבתי אלייך חזקה יותר ממלל.

אני פשוט אוהב אותך ארץ ישראל.

 

כי רק אותך אוהב, ארץ זבת חלב.

אוהב כמו משפחה, כמו אם כמו אב.

אוהב ולא אותר עלייך בשום שלב.

גם אם יוצע לי מטבעות של כסף וזהב.

 

אוהב ואלך אחרייך שבי.

במדבר ובהר, בשפלה ובבקעה.

אלך אחרייך עד כלות הנשימה.

כי רק אותך אוהב, ארץ זבת חלב!