קול ה'

 

נשמע,

קורא.

 

עמום

ברור

מבלבל

מתסכל

 

הקול

מסרב

לשתוק

 

מוכן הוא להצטמצם

לדיבורים

לפירושים

 

אלו

ואלו

דברי

אלוהים

חיים.