עוֹלם וּמְלוֹאוֹ

פרוּש, נתוּן בידינוּ.

עוֹלם ממית וּמחיה.

 

פעם למעלה

פעם למטה.

יחד,

קדוּשה לךָ ישלשוּ.