עץ החיים

 

כימי העץ

אני.

 

עונות

מתחלפות.

 

שלכת

פריחה

 

ערום

שופע

 

פירות

 

מלא

חיים.

 

ואני

 

מחכה

 

לשורשים

שיעמיקו

 

לפרח

שילבלב

 

לילד

 שיבוא להריח

 

לפרי

שיחנוט

 

לאיש

שיקטוף

 

לעץ החיים

בתוך הגן.