תלם ועוד תלם

נחרש בשדה ליבי

אנשים חולפים הותירו סימן

 

ובזמן בו נסתיימה תקופת חריש

עמדתי מתחננת

בבקשי

תגיע יד אשר תפזר בם

זרעי חיים