כמו צמאון למים במדבר

עייפה מדמיונות

של נוויי מדבר משלים

נראים ונעלמים

מעוררים בעוז צורך חבוי, נגלה

מחזקים קולות לב

ואז - מתפוגגים

הדם מספר - כי מעולם לא היו שם