הטשטוש הזה

שכל כך מכסה

משכיח עצמיות

לא מניח

 

כל כך חלשה בתוכו

כל כך נצרכת

נאבקת בו שלא יעלים ממני הכל

שלא ישאיר אותי לבד

ריקה מעצמי

מחיי