אין לך תנומה
אתה תמיד נמצא
אוהב ומחבק
סוכך ומנשק
נותן תקוה לכל בעיה
מוציא מאפילה לאורה

ואני בריה כזו קטנה
לא יודע איך לומר תודה
אך זאת אדע
כי ליבי מלא אהבה

ונשמתי נשרפת באמונה
ואור תורה מבהיק בי בשמחה
ולהבת הגאולה
מדרבנת את המצוה
של גילוי קדושה

וגם אם נפלתי
אדע כי אתה איתי
ואתה מצילני
מכל המכשולים
מכל הבלבולים

דע כי אני שלך
רוצה לשמוע את קולך
באמת רוצה לדבוק בך
לא רוצה להיות רחוק ממך

אנא קרבני אליך
ותן בי אור להיות מואר ממך
להאיר ממך אליך
ולכל הסביבה
תבוא הלהבה
ונצא בריקוד של שמחה
ונשיר את שיר הגאולה

"ד' ישמרך מכל רע
ישמור את נפשך
ד' ישמור צאתך ובואך
מעתה ועד עולם"