תפילה בכותל

ארץ של קדושה,

קדושה של עיר,

עיר עם קיר,

קיר עם לב,

לב עם כאב,

כאב על דמעה,

דמעה על אמונה,

אמונה עם נשמה,

נשמה עם תפילה,

תפילה עם שמחה,

שמחה לפני בורא עולם.