ובכן נו זה פשוט מאוד כאשר גל של אור עובר מתווך לתווך כמו לדוגמא מאוויר למים יש את הגל המוחזר ויש את הגל המועבר נו זה כמו ממממממממ זה כמו אה זה כמו ברזל על ברזל הכתה שקטה לדקה "אאוריקה" "אאוריקה" צווח משה מהשורה השלישית עכשיו הבנת? שאל המרצה אבל למשה לא היה זמן לענות שנים הוא כבר מחפש שם טוב לחברת קש שם שימשוך הרבה לקוחות שיעשה אותו עשיר, קופץ על השולחנות כמו שימפנז בדרך החוצה אל רשם החברות בדרך הוא חשב על כל ההרצאות שהאזין להן כל השנים הללו, כמה שמות הוא פסל? פעמים הוא עמד להשבר ולהתפשר על שם היה רוטור ודיברגנץ וגראדינט, אבל הם נשמעו גרמניים מידי כל הקונוטציות השליליות לגרמניה ולשואה לא נראו לו זה יבריח המון משקיעים פוטנציאליים מאותה סיבה פסל את שרדינגר ואת לינרד וויכרט לאחר מכן הוא חשב בכיוון של צמדים כמו קושי שוורץ או קושי רימן או כוהן טנודג"י אבל זה פשוט לא היה זה האותיות היווניות קרצו לו מאוד הכי הוא אהב את אפסילון אבל אפסילון סימל תמיד משהו קטן והוא רצה בגדול אפילו לא היה מוכן להתפשר על בינוני אבל זה, זה היה זה, הוא לחש לעצמו את השם בחרדת קודש "ברזל על ברזל" הייתה עוצמה בשם ידיו על מותניו הודפות את כנפי מעילו לאחור הוא צעד, וילד שעבר ברחוב הסתכל אליו מלמטה חייך אליו חיוך טוב ודמיין שהוא תרנגול