ומאחד מהם לקחתי מצצתי את לשד עצמותיו והוא חייך ואמר זה בסדר אני כאן לשם כך בשבילך רק לך ולאחיך יש לי מזה עוד ועוד לזה אין סוף ואני ידעתי כי שיקר הוא חייכתי חצי חיוך כאילו לא נעים והמשכתי למוץ