הם שמחים שׂוחקים

 

רוקדים קצב פורטים מיתרים

 

שדוני ההרים שוכני הגבעות

 

מרץ נעורים ארוכי הפאות

 

סוחפים צופים ליבם שוטפים

 

עומדי-מעוז גגות רעפים

 

במחול מוטרף גלגולי נשמות

 

באש להבים חדורי תעצומות

 

פרומי-כתונת יחפים צועדים

 

קעורי-כיפות ממליכי אלוקים

 

פרועי-מחלפת נערים אדמונים

 

כמו 'הגל' פורצי חוקים-נלוזים

 

אוכפי משטר מושחת-מפשיע

 

לוחמי בג"ץ משגב מרשיע

 

על גופם יצליבו פצעי-מחסור

 

באהבת הארץ נפשם למסור...