מתמטיקה? מזה בכלל?
זה את הזמן שלי רק גזל
הקרבתי את זמני הדחוק
סביב מעגלים רק לחוג

מספרים מקפצצים, מתסכלים
מול עיני חולפים, גדלים.
התסכול מגיע - והוא נמרץ
מרגישה כמו היה בי מפץ

לא מסוגלת לראות מספרים
לא מסוגלת לכתוב יותר לעד
לא מסוגלת ללמוד למבחנים
לא מסוגלת... לבד!

_________
יש לי מתכונת יום שלישי...