נטע ב

כמו עלה של שלכת.

וכשאסכים בשלכת

בחצות הלילה.

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה