את התחלת את הקיץ שלך בראשך

כי קיץ סימל לך שימחה

ויכולת לנגן לי על הלב

והקלידים שלך היו הורידים שלי

והים הוא היה המיטה

וכל לילה היית הולכת לאיבוד בתוך תפילה

ומחול את בנית חיים

שנתת לי ולעוד אנשים

ולקחת לעצמך את המים ולי נתת את האוויר

ונחנקת לעצמך בנתיים

ואני ראיתי צימאון

ושכבתי לידך על החול

ושמעתי את נשימותייך האחרונות

ונתתי לך את האוויר שלי ולא חיכיתי לתמורה

ואת החזרת לי מים

כי רצית לנגן עליי לנצח.