עיניים ; מבטים מגרים.

עיניים ; מבטים חולמניים.

עיניים עם רוע מנצנץ.

מבטים סובבים רצים ,נמרחים.

והכל מסתובב, קרוסלת רצונות וזמנים.

מילים מסובבות אנשים על אצבעות,

נותנים להם דברים הקרואים אהבות.

אנשים מאושרים חיים על אשליות וסמים,

אהבה סם בסיס לאסונות,

נמשכים ,

ונשימות בלתי פוסקות,

סחרחורות ושוב ,

שוב

ושוב

כאן,

לבד.