בגן הפסלים שקט דממה

פרצופים מפוסלים אינם יודעים נשימה,

,זאת שמור בלעדית ליוצר, הנושם

היוצר לש בכם חימר,

דבר אינו דבר ללא מילון, ומילון משמעו מילה,

ואין פירוש ללא חשיבה

ורק חשיבה חקוקה בסלע העתיק

ובני חלוף חולפים

אך הנושמים אינם מוותרים, לא אש ולא פחד תפילם

מרגליהם.

אתם פסלים שמורים מכל רע אך מה רע ברע

שבריאותכם אוויר לנשימה

הנה

הופכה בכם נשימה, אחת ויחידה

התדעו מה ברצונכם לעשות איתה?