?טלאי צהוב

?מה כוונת הרודן

מה חוקק נשיא אירן

זה התחיל כאשר התכחש

ועתה ברםש הזה בוחש

 

האים גם הפעם העולם יחריש

תפתחו את העניים כל איש

כל אומה בתבל עליו תקום

בואו נמנע את הרס היקום

 

מה זה שוב הבידולים האלה

האים אנחנו אומה בכלא

לא טלאי צהוב ולא סרט אדום

אתו רודן הוזה הוא רק חולם