תפילת הנגב

תמיד שומע אנוכי את הד לבבך

את תפילת התמיד בנבכי נישמתך

את אדמת הלס והחולות

אדמה צחיחה ארץ תלאובות

 

תפילתך היחידה בלבי צועקת

ומעלה אותה אני על הדף כה ברטט

וכך היא תפילת האדמה הצודקת

 

"אלי שבשמיים עניני מהרה

חלקיק מגשמיך עלי המטירה

בנך מרחוק הבא אלי

אותי לעבד להפריח שדותיי

 

אנה אל תמנע מני פריחה

 כשאר אדמותך תן לי צמיחה

מיטב פירותיי אעשר לך

בטוחני כדבש יערב לחיכך