האור בקצה

כי תושיט לקראתנו הפרח
מי בניתיבות חלקך יעבור
לבנו דומע כחפרפרת
הוא עיור הוא עיור באור


תן לי שימחה כאורחת של חן
שרק תיגע והיא איננה
אין לי במה אפאר השולחן
ואן אשיבנה?


בבתי הבדידות שורכת צעדה
בשיממון הזמן השגור
ועל שפתינו חיוך נרפה
נא השלך עלהם אור , חיוך אמיתי