מה רבו מעשיך א-לוקים.

בראת עולם כזה מורכב, מלא ביופי וטוב

בצורה כל כך גדולה, כל כך בלתי נתפסת

שבכל יום שעובר, אני מגלה במקצת ממנו...

הטוב הזה, היופי הזה שמתגלה אליי

מהאנשים שאני פוגש, מהחוויות שאני חווה.

אבל יותר מכל א-לוקים,

זה עצם היותך מחבר אנשים.

מחבר עולמות צבעוניים ושונים לקשר יחיד ומיוחד.

על התשוקה לטוב והאכפתיות שבוערים בנשמה של האחד

רק כדי להיטיב עם אחר, רק כדי שהוא ירגיש טוב, טוב אמיתי.

וכשזה מתגלה באופן שממש משלים אחד את השני, כמו בברית נישואים

זה כל כך נשגב, כל כך עמוק, כל כך מחמם, כל כך קורן וגורם אושר גדול.

ואני זכיתי, זכיתי לראות בפלא מעשיך במיוחד היום,

על שחיברת בין שתי יצירותיך הנפלאות והמאירות

ללהבה אחידה ומזהירה לכולם.