החורף צבע את עליו בצבעים

 שרק הוא ידע.

פרח, לא גדול, לא קטן,

מהבינוניים.

הגשם מילא את כולו במים צוננים ששתה אותם

לרוויה.

פסק הגשם, יבשו המים,

נפלו עליו-

העלים שהיו לו לכותרת.

קרא הוא ליוצרו:

קח אותי!

לא היתה לי האדמה לקרקע עוד.

אם תקחני, לא תהיה זו אלא-

המתת חסד.

כי אני, אני כבר

מת.