כה רציתי

למיצער

להרגיש רחוק

 

להרגיש יתום

מתגעגע

 

חלף הרגשתי

בן להבלים

צמודים

 

ולסוף התנחמתי

מגעגועי חיכי

 

געגועים

לשאיפות קטנות

 

עוד שאפתי מהם

נשימות חיים

 

לנפשי הנחנקת

בריק