זוכר אני אותך מולדת בימים אחרים

ימים של שיתוף ערכים ומטרה

של קיבוץ ושיתופיות,ימים של

הזדהות וכתף אל כתף.

אך כיום אני כמעט ולא מזהך

ונראה כי אבדה לך דרכך.

השותפות אט אט דועכת

ואת המטרה קשה כבר לזהות

וכבר אין ערכים מקודשים

ואיש איש הישר בעיניו יעשה.

ודור המנהיגים הולך ונעלם

ושוב אין עמוד אש אחריו ללכת.

וכל שנותר לנו לעשות הוא

לקוות לימים טובים יותר

ולחזור על אותה סיסמא ריקה מתוכן

יהיה בסדר.