נכתב ברגע כל כך קשה, ואני זוכרת כיצד חשתי בכל שורה שנכתבה על הדף. השיר הזו הוא באמת התקווה שלי...

 

I see a sparkle of light

Far, oh so far away

I see hope shining upon me

And then I know, you are truly there

Waiting for my arms

Waiting for the embrace

That will reunite us once again

 

In my vision-

You are coming closer to me

Riding on your marvels horse

And then I am too blind to see

Your white light is touching me

And hope is surrounding me-

Hope is coming back to me

 

I know now that you are near me

I can fell your wind

I can see you, your white light

You are shining for me

And as you hold me I know

You are my hope

And when you live my hope will not die with you