חפשו אותה

היא צצה לפתע עת ערב חלום,

בזה האתר הופיעה פתאום.

כה בצניעות כמו ליידי ממש,

כפפתה השליכה מתוקה מדבש.

תדמה שירתה לנבל, עוגב,

מי שירתה קרא לא אהב?

היש ביניכם ויאמר כי רעה,

צריך אותו איש להסיק מסקנה!

בין הנפילים של כותבי ארצנו,

רק היא מסוגלת להביא כתיבתנו.

כדאי לדעת ולזכור את שמה,

זו רד, או ורד, אולי שושנה.

לא בכי לא נהי, שירה נטו לשמה

                                                                     10.12.05